Chicken in Khaonom, Thailand

Det finnes ikke alltid Nortura, kjøledisker og mat i plastesker. Og Christer har lært oss å tilbedrede og å spise hele kyllingen til middag.