Landstrøm på kanalene – lagt inn

Landstrøm skapene er ganske greie og like i Tyskland, Nederland og Belgia. I Frankrike er det noe annerledes.