Slik renser du seildrevet for saltvann som ligger i sjøvannsinntaket.

…gjennom skrogventilen, gjennom sjøvannsfilteret, impelleren, sigfongventilen, gummihetten på varmeveksleren, for så å presses gjennom alle de 34 små rørene som er i varmeveksleren…