Båtlån

Det finnes flere muligheter å finansiere en båt på:

  • Oppsparte midler
  • Øke boliglånet
  • Båtlån med sikkerhet i båten
  • Forbrukslån uten sikkerhet

Listen ovenfor er ikke i en tilfeldig rekkefølge. Det beste er så klart å kjøpe båten kontant, uten noe som helst lån. Men vi har forståelse for de som ikke har spart opp nok penger, og som velger å ta opp lån for å finansiere hele eller deler av båt-kjøpet.

I denne artikkelen viser vi deg hvilke alternativer du har for å kjøpe en båt med lån.

Finansiere kjøpet med båtlån

For å få innvilget et båtlån må båten registreres – enten i Skipsregisteret for båter på over 7 meter, eller i Småbåtregisteret for mindre båter. En registrering i Skipsregisteret koster 2.321 kroner per pant, og samme pris for registrering av fartøy. En registrering i Småbåtregisteret koster 450 kroner, hvor det i tillegg fremkommer et årsgebyr på 225 kroner (2017-satser).

Krav til egenkapital

Bankene opererer med ulike krav til egenkapital får å få innvilget båtlån. Både DNB og Nordea har et minimumskrav på 20 prosent i egenkapital – uavhengig av båtens størrelse. Den eneste banken vi fant som kunne finansiere 100 prosent av kjøpesummen var hos Sparebank1, men det gjaldt kun båter over 7 meter.

Vi la også merke til at den effektive renten på båtlån for båter over 7 meter, var mer fordelaktig enn lån til båter av mindre størrelse.

Finansiere kjøpet med boliglån

Hvis du har god nok sikkerhet i bolig og annen fast eiendom, kan det være mulig å få økt boliglånet til å betale for båten. Siden boliglånsrenten som kjent er lavere enn både båtlån og forbrukslån, er dette den rimeligste måten å finansiere båt-kjøpet på – med unntak av egne oppsparte midler.

Husk bare på å øke nedbetalingen av boliglånet. Ellers havner man fort i fellen med å nedbetale båtlånet over 30-40 år. Da mister man fordelen med den lave renten, og vel så det!

Finansiere kjøpet med forbrukslån

Dersom man ikke har muligheten for å øke boliglånet, eller oppfyller kravene til å få båtlån, er siste alternativ å søke om forbrukslån. Fordelen med forbrukslån er at det ingen krav til egenkapital og at det ikke må stilles eiendeler som pant i lånet. Men fordelene går på bekostning av lånerenten, som er en god del prosent mer enn hva du finner i både boliglån og båtlån.

Her er det ganske viktig at man sammenligner lånetilbudene fra minst to aktører. Det er heller ikke mulig å sammenligne rentene før man faktisk har sendt inn søknad, ettersom renten fastsettes individuelt. Ellers er det fornuftig å nedbetale lånet (gjelder også for båtlån) så raskt som mulig.

Båtlivet kommer ikke gratis

Det er viktig å ikke ta opp et lån som viser seg å være vanskelig å betjene. For båtlivet kommer ikke gratis. Det er alltid utstyr som må kjøpes og fikses på. For ikke å snakke om transport, drivstoff, avmastning (og påmasting) og andre avgifter som oppstår på tur. Bare turen vår gjennom kanalveien i middelhavet kostet oss over 60.000 kroner! Om vi i tillegg skulle betjene et alt for stort lån på turen, kan det godt hende at vi måtte avbryte turen lenge for planlagt.

Det er ikke det båtlivet handler om.

Legg igjen en kommentar: