Lån til båt (men fortsatt finne roen på havet)

Båtlån

Det finnes flere muligheter å finansiere en båt på:

  • Oppsparte midler
  • Øke boliglånet
  • Båtlån med sikkerhet i båten
  • Forbrukslån uten sikkerhet

Listen ovenfor er ikke i en tilfeldig rekkefølge. Det beste er så klart å kjøpe båten kontant, uten noe som helst lån. Men vi har forståelse for de som ikke har spart opp nok penger, og som velger å ta opp lån for å finansiere hele eller deler av båt-kjøpet.

I denne artikkelen viser vi deg hvilke alternativer du har for å kjøpe en båt med lån.

Finansiere kjøpet med båtlån

For å få innvilget et båtlån må båten registreres – enten i Skipsregisteret for båter på over 7 meter, eller i Småbåtregisteret for mindre båter. En registrering i Skipsregisteret koster 2.321 kroner per pant, og samme pris for registrering av fartøy. En registrering i Småbåtregisteret koster 450 kroner, hvor det i tillegg fremkommer et årsgebyr på 225 kroner (2017-satser).

Krav til egenkapital

Bankene opererer med ulike krav til egenkapital får å få innvilget båtlån. Både DNB og Nordea har et minimumskrav på 20 prosent i egenkapital – uavhengig av båtens størrelse. Den eneste banken vi fant som kunne finansiere 100 prosent av kjøpesummen var hos Sparebank1, men det gjaldt kun båter over 7 meter.

Vi la også merke til at den effektive renten på båtlån for båter over 7 meter, var mer fordelaktig enn lån til båter av mindre størrelse.

Finansiere kjøpet med boliglån

Hvis du har god nok sikkerhet i bolig og annen fast eiendom, kan det være mulig å få økt boliglånet til å betale for båten. Siden boliglånsrenten som kjent er lavere enn både båtlån og forbrukslån, er dette den rimeligste måten å finansiere båt-kjøpet på – med unntak av egne oppsparte midler.

Husk bare på å øke nedbetalingen av boliglånet. Ellers havner man fort i fellen med å nedbetale båtlånet over 30-40 år. Da mister man fordelen med den lave renten, og vel så det!

Finansiere kjøpet med forbrukslån

Dersom man ikke har muligheten for å øke boliglånet, eller oppfyller kravene til å få båtlån, er siste alternativ å søke om forbrukslån. Fordelen med forbrukslån er at det ingen krav til egenkapital og at det ikke må stilles eiendeler som pant i lånet. Men fordelene går på bekostning av lånerenten, som er en god del prosent mer enn hva du finner i både boliglån og båtlån.

Her er det ganske viktig at man sammenligner lånetilbudene fra minst to aktører. Det er heller ikke mulig å sammenligne rentene før man faktisk har sendt inn søknad, ettersom renten fastsettes individuelt. Ellers er det fornuftig å nedbetale lånet (gjelder også for båtlån) så raskt som mulig.

Båtlivet kommer ikke gratis

Det er viktig å ikke ta opp et lån som viser seg å være vanskelig å betjene. For båtlivet kommer ikke gratis. Det er alltid utstyr som må kjøpes og fikses på. For ikke å snakke om transport, drivstoff, avmastning (og påmasting) og andre avgifter som oppstår på tur. Bare turen vår gjennom kanalveien i middelhavet kostet oss over 60.000 kroner! Om vi i tillegg skulle betjene et alt for stort lån på turen, kan det godt hende at vi måtte avbryte turen lenge for planlagt.

Det er ikke det båtlivet handler om.