Hvordan peile olje i seildrevet?

Den kan være vanskelig å se, men den sitter bak motoren. Rett over seildrevet

Her er peilepinnen skrudd ut helt
Oljen skal være mellom de to nivåene der, vanskelig å se på dette bildet. Husk at når du skal sjekke så må pinnen være skrudd helt ned, og så opp igjen for å måle nivået. Du kan ikke bare legge pinnen nede i hullet