Vedlikehold av 6 hk påhengsmotor

Sjekkelista:

oljeskift

giroljeskift

propellaksling smørt opp

ny tennplugg

sinkanode sjekk

smørenipler

wirere er smurt opp

motorlokk og motor er spayet med multi 2000

bensinkobling (kulen) er spayet med Wd-40

drenert ut vann/bensin av forgasser

skiftet forfilter bensin fra tanken

motor er kjørt i ferskvann, inkl gjennom termostaten når motoren er varm

bensintanken er tømt/brukt helt opp etter sesongen. start alltid med ny fersk bensin for sesongen