Kan jeg fly drone der?

Lover og regler i praksis:

Bruk denne for å se kartet:

https://nsm.geodataonline.no/sensorapp/

Huk av for miljødirektoratet og RPAS.

Zoom inn og trykk på området som du ønsker å sjekke nærmere.

Trykk på Verneforskrift, mer informasjon.

Søk på siden som kommer opp med F3, og søk etter ordene: «lavtflygning» eller «luftfartøy» eller «motor».

Ofte sier teksten en av disse:

  • Motorisert ferdsel til lands og til vanns, samt lavtflygning under 250 m over reservatet er forbudt.
  • Motorisert ferdsel til lands og til vanns, herunder bruk av luftfartøy lavere enn 300 meter over bakken er forbudt.
  • Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
  • Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. Lavtflyvning under 300 m er forbudt.
  • Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.

Når du har sjekket her går du videre til

safetofly.no og sjekker der også.

God flyrtur!